Kalashnikov Izhevsk State Technical University

Russia, Udmurt Republic, Izhevsk 426069, Studencheskaya 7

Tel.: +7 (3412) 77-60-55 additional number

(1113)
Fax: +7 (3412) 50-40-55

info@istu.ru
https://istu.ru

City: Izhevsk

Country: Russia