Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

Ankudinovskoe highway, 3, Nizhny Novgorod, BOX – 268, 603950

Tel.: +7 (831) 421-72-72
Fax: +7 (831) 464-30-18
na@mvd.ru
https://на.мвд.рф/

City: Nizhniy Novgorod

Country: Russia