Nizhniy Novgorod academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

3, Ankudinovskoe shosse, Nizhniy Novgorod, Russia

+7 (831) 421-73-97
adyunktura-namvd@yandex.ru
на.мвд.рф

City: Nizhniy Novgorod

Country: Russia